پرورش تاب‌آوری در کودکان

پرورش تاب‌آوری در کودکان به معنای آموزش آن‌ها برای مقابله با چالش‌ها، استرس و سختی‌ها و انعطاف‌پذیری در برابر مشکلات است تا بتوانند در برابر فشارها و موقعیت‌های دشوار و دردآور زندگی با آرامش و اطمینان عمل کنند.

کودکی که مهارت تاب‌آوری را به دست می‌آورد خشم، غم و دیگر احساسات دردناکش را بهتر کنترل می‌کند و در تنش‌هایی که تجربه می‌کند، مثل بیماری، امتحان درسی، مشکلی در خانواده و… پاسخ بهتری به پیش‌آمدها از خود نشان می‌دهد.

خانم سمیه صادقی، مدیر عامل و سرپرست موسسه آموزشی و پژوهشی دوران در این دوره درباره تاب‌آوری در کودکان به ما آموزش می‌دهند.

مدرس این دوره:

موسسه آموزشی و پژوهشی دوران

مدیریت تغذیه کودک بدغذا

نیاز کودک به غذا از پایه‌ای‌ترین نیازهای او برای ادامه حیات است و با توجه به در حال رشد بودن کودک، نحوه تغذیه در سن‌های پایین بر کیفیت زندگی آن‌ها برای همیشه اثر می‌گذارد. به همین دلیل است که تغذیه کودک موضوعی بسیار حائز اهمیت است و سالم بودن این تغذیه دغدغه بسیاری از والدین است.
اما پدر و مادرها نباید اجازه دهند که این دغدغه به وسواسی فکری تبدیل شود!
در این دوره آموزشی خانم فاطمه کمالیان، کارشناس ارشد مشاوره خانواده، درباره رفتارهای مناسب در برخورد با مسئله تغذیه کودک برای ما توضیح می‌دهند تا بتوانیم با آگاهی، آرامش و روش‌های موثر، تغذیه کودک را مدیریت کنیم.

 

مدرس این دوره:

خانم فاطمه کمالیان، کارشناس ارشد مشاوره خانواده

خواب کودک

تنظیم خواب کودک از زمان جنینی آغاز می‌شود و‌ با توجه به رشد منحصربه‌فرد کودک، نیازش به خواب، توانمندی‌هایش در خوابیدن تغییر می‌کند.

به طور متوسط نوزاد بیشتر ساعات شبانه روز را در خواب می‌گذراند که این نسبت با رشد سنی و تقویمی هر انسان تغییر می‌کند.

کودکان تا ۷ سال به‌طور متوسط به ۱۰ ساعت خواب شبانه‌روزی نیاز دارند. 

نقش ما به عنوان والد با همراه کودک، فراهم‌‌کردن بستری مناسب برای تقویت این حیطه در زندگی کودک است. بنابراین آگاهی از شناخت خواب و کودک می‌تواند برای فراهم‌سازی این بستر برایمان کمک‌کننده باشد.